Aanmelden Lidmaatschap

Inschrijfformulier voor Lidmaatschap

Vul het formulier hieronder in.

Aanmelden lidmaatschap
Naam
Naam
Voornaam
Achternaam
Aanspreekvorm
Straat + nummer
U schrijft zich in voor:

_

Hoe bent u bij Dante Alighieri Haarlem terechtgekomen?

_

Hierbij meld ik tevens mijn partner aan als lid (geen cursist). Alleen invullen indien van toepassing.
Alleen invullen indien van toepassing.

_

Al betaald?
NL08 INGB 0000 4008 74 t.n.v. Penningmeester Dante Alighieri
Geld reeds overgemaakt naar bankrekening NL08 INGB 0000 400874 tnv Dante Alighieri

_

Akkoord privacybeleid

Het formulier om cursussen te volgen >>
Naar alle informatie over Lidmaatschap / Cursussen >>