Aanmelden Cursus en Lidmaatschap

Inschrijfformulier voor meerjarige cursus

Vul het formulier hieronder in.

Aanmelden Cursus en Lidmaatschap Aanmelden lidmaatschap
Naam
Naam
Voornaam
Achternaam
Aanspreekvorm
Straat + nummer
U schrijft zich in voor:
_
Hoe bent u bij Dante Alighieri Haarlem terechtgekomen?
_
Hierbij meld ik tevens mijn partner aan als lid (geen cursist). Alleen invullen indien van toepassing.
Alleen invullen indien van toepassing.

_

Al betaald?
NL08 INGB 0000 4008 74 t.n.v. Penningmeester Dante Alighieri

_

Akkoord privacybeleid

Het formulier om alleen lid te worden >>
Naar alle informatie over Lidmaatschap / Cursussen >>