Privacybeleid

Home / Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.dantehaarlem.nl.

Ons privacybeleid

Voor onze leden- en/of cursusadministratie vragen wij van u een aantal persoonlijke gegevens:Naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, geslacht (in verband met aanhef).

Wij gebruiken deze gegevens om u te kunnen aanschrijven in verband met lezingen, cursussen en andere activiteiten die wij als vereniging organiseren.

De gegevens worden alleen binnen het Dante Alighieri Haarlem bestuur gedeeld.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw nadrukkelijke toestemming.

Indien u zich aanmeldt als lid of als lid/cursist vragen wij of u akkoord gaat met het verwerken van bovenstaande persoonsgegevens.Dante Alighieri Haarlem zal uw gegevens bewaren gedurende het lopende en afgelopen cursusjaar.

Ons cursusjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Na afloop verwijderen wij uw gegevens. U kunt verzoeken uw gegevens eerder te laten verwijderen (zie uw recht op vergeten).

Uw rechten:

  1. Recht op inzage: u kunt ons altijd vragen om uw gegevens in te zien. Wij zullen die in een excel format aan u verstrekken.
  2. Recht op correctie en verwijdering: u kunt een correctie van uw gegevens aanvragen indien deze gegevens onjuist of onvolledig zijn.
    U kunt uw gegevens laten verwijderen indien deze niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of in strijd met de wet worden gebruikt.
  3. Recht om vergeten te worden: u heeft het recht om te eisen dat de vereniging de verwijdering doorgeeft aan alle organisaties die deze gegevens van onze vereniging hebben gekregen.

Zoals aangegeven zullen wij geen gegevens aan derden verstrekken zonder uw toestemming.

Indien u een van deze drie rechten wilt uitoefenen verzoeken wij u een aanvraag in te dienen via deze link: Verzoek inzage/correctie/vergeten