Nieuwsbrief september 2020

Nieuwsbrief header Dante Haarlem

September 2020 | editie 2

Inleiding nieuwsbrief:

Het vorige Dantejaar sloten we anders af dan we gehoopt hadden. Lessen moesten gestaakt worden en lezingen konden geen doorgang vinden. En het nieuwe jaar is vol ongewisheden. Wat gaat corona nog aanrichten in de maatschappij, wat gaat het aanrichten in het eigen leven en, al is dat niet de belangrijkste vraag, maar toch, wat gaat het beteken voor onze Società? Een ding is zeker: het zal wat tammer gaan worden. Samen wijn proeven, eten koken of op excursie gaan zit er voorlopig niet in. En als we elkaar treffen moeten we afstand houden. Maar we zijn er klaar voor. We hebben een
nieuw onderdak – Het Verhalenhuis bij de Immanuelkerk – waar we op veilige afstand bij elkaar kunnen komen, het lezingenprogramma voor het komende seizoen is op orde en de financiën zijn gezond. We hopen van harte dat dit laatste ook voor alle soci geldt, en dat ons ondanks alle beperkingen een goed jaar te wachten staat, vooreerst voor iedereen persoonlijk, en natuurlijk ook voor onze Società.


De dreiging van corona dwingt ieder van ons tot zorg voor veiligheid. Dat geldt ook voor het bestuur. Ik vraag daarom speciale aandacht voor informatie in deze nieuwsbrief over manieren waarop we met elkaar zorg voor veiligheid kunnen hebben.

Herman Baartman (voorzitter)

Lees de hele nieuwsbrief in de PDF

(Klik op de knop hieronder)