Nieuwsbrief juni 2021

Nieuwsbrief Dante Haarlem 85 jaar

Juni 2021 | editie 4

Inleiding nieuwsbrief:

We staan al tijdenlang sociaal op rantsoen. Weliswaar voor eigen en andermans bestwil, maar een karig bestaan is het wel. Dat geldt ook voor onze vereniging. Ontmoetingen, behalve een paar keer via het scherm – maar wat heet – zijn al maanden onmogelijk. De lessen zijn verzorgd en gevolgd
via Zoom. Maar, heel bijzonder, ze zijn na de officiële laatste lesdag in alle groepen doorgegaan, want in die karigheid werd het voor veel cursisten het
snoepje van de week. Met hulde aan onze docenten.

Straks in september hopen we het gewone Danteleven weer te hervatten. Tot dan moeten we het doen met digitaal verkeer, zoals deze Notizie.
We beleven, zoals bekend, twee jubilea dit jaar. 700 jaar geleden overleed Dante. Daar is intussen al op verschillende manieren aandacht aan besteed. En dat gaat nog wel even door. Hoe, dat hangt van de ontwikkelingen rond corona af. Het zwaarte- en hoogtepunt van de herdenking, lokaal en landelijk, valt in de week van 13 september. Dante overleed op 14 september. Noteer maar vast, twee keer een webinar die week, op 14/9 en 16/9.

En het andere jubileum, een stuk bescheidener, is ons eigen lustrum, het 17e. Daar is nog geen aandacht aan besteed, maar dat gaan we nu doen in de vorm van een stukje geschiedschrijving, een schets van de geschiedenis van ons comitato, met een accent op het prille begin.

Maar ook Dante krijgt aandacht, zij het zijdelings: Christian Kuipers vertelt hoe het was om als kind op te groeien in de stad van Dante. En dit najaar starten we een cursus Dante waarin we de eerste tien canti lezen van de Divina Commedia. Maar daarover leest u in deze Notizie.

En we introduceren een vertaalwedstrijd, een gedicht van Pasolini. Daarnaast zijn er de intussen vaste rubrieken over wijn, over proverbi italiani en een boekbespreking.

Buona lettura!

Herman Baartman

Lees de hele nieuwsbrief in de PDF

(Klik op de knop hieronder)